Zápis nových žáků ZUŠ Nepomuk pro šk. rok 2016/2017

Učebna hudebního oboru ZUŠ Nepomuk

pondělí 6. 6. 2016 v ZUŠ Nepomuk, 14.00 – 17.00 hod. Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť, fyzické dispozice. Přípravné studium je určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šestileté (1 ročník). Cílem předmětu není…

Číst více…