Dokumenty

Prostory školy ZUŠ Nepomuk

Prostory školy ZUŠ Nepomuk

Přijímání žáků
Přijímání žáků do ZUŠ Nepomuk

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je připravena poskytnout základní umělecké vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rámcový vzdělávací program
pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program
Charakteristika, zaměření, strategie a obsah vzdělávání školy.

Školní řád
Kompletní znění školního řádu.

Vyhláška
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Organizace školního roku
Informace o organizaci aktuálního školního roku.

Školné
Školné pro aktuální školní rok.

Kolektivní vyučování 2016/2017
Rozvrh vyučování

Komentáře jsou vypnuty.