Školní řád

Učebna hudebního oboru ZUŠ NepomukÚvod

Ředitel Základní umělecké školy Nepomuk, Školní 546 vydává na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, a na základě dalších právních norem tento školní řád.

Školní řád je závazný pro všechny žáky Základní umělecké školy v Nepomuku bez ohledu na formu studia. Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné vyžití vyučovací doby tak, aby žáci dosáhli maxima odborné vyspělosti a získali vědomosti nezbytné pro jejich další společenské uplatnění v oboru, pro nějž se v průběhu vzdělávacího procesu připravují. 

ŠKOLNÍ ŘÁD 2019     (PDF 450 kB)

Uložit

Komentáře jsou vypnuty.