Hudebně rytmická průprava

Se zaměřením školy a metodami práce se mohou rodiče a děti seznámit již v kurzech hudebně rytmické průpravy.

Tyto kurzy škola pořádá v rámci doplňkové činnosti a jsou určené dětem od 4 let.

Od narození je člověk obklopen nejrůznějšími hudebními i nehudebními zvuky. Dítě je vnímá ještě před narozením, proto není divu, že reakce na nejrůznější zvukové podněty jsou jejich prvním dorozumívacím prostředkem.

Výuka v kurzu hudebně rytmické průpravy pro děti od čtyř let využívá přirozené zvídavosti dětí, jejich touhy vyjádřit se pohybem a na hudbu reagovat. Prostřednictvím hry se nenásilně seznamují s velkým množstvím rytmických i hudebních nástrojů. V tomto věku je jedním z nejdůležitějších procesů rozvoj představivosti, fantazie a kreativity.

Zpěv národních a dětských písní vede k podpoře řeči a slovní zásoby. Děti sbírají první zkušenosti s vědomým poslechem hudby. Nedílnou součástí výuky je zpěv, pohyb, rytmické a hudební doprovody.

Komentáře jsou vypnuty.