Školní vzdělávací program

Prostory školy ZUŠ Nepomuk

Prostory školy ZUŠ Nepomuk

Školní vzdělávací program (ŠVP) je dokument, který v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. zpracovává každá základní umělecká škola podle RVP ZUV. ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Při tvorbě ŠVP vychází škola z informací získaných na základě vlastního hodnocení. Vzdělávací proces v konkrétní škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.

ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce mohl seznámit s jeho obsahem, nahlížet do něj, pořizovat si z něj opisy a výpisy a popřípadě požádat o kopii.

ŠVP 2021     pdf

 

Komentáře jsou vypnuty.