Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor ZUŠ Nepomuk

Výuka LDO probíhá, zejména u mladších žáků, převážně formou hry, ve které je učitel dítěti spíše partnerem a kamarádem, než pedagogem.

Literární část oboru podněcuje rozvoj slovní zásoby, zaměřuje se na zlepšení vyjadřovacích schopnosti a probouzí zájem o interpretaci literárních děl nebo textů. Žáci mají možnost uplatnit svoji vlastní tvorbu.

Tvořivá dramatika pak dává dětem příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití, dává podmínky pro sebevyjádření v umění, povzbuzuje a vede jejich tvořivou obrazotvornost. Kromě toho vede děti k sociálnímu porozumění, spolupráci, samostatnému myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek.

Přípravná dramatická výchova pomocí rytmických, pohybových a mluvních cvičení učí děti vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. Je určena pro děti od 6 let a trvá jeden rok.

Vyučování v I. stupni základního studia probíhá v 1. roč. v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně, ve 2. roč. dvě hodiny. Od 3. ročníku se výuka rozšiřuje na tři vyučovací hodiny týdně. Délka studia je 7 roků, ve II. stupni 4 roky.

Organizaci a obsah výuky najdete ve Školním vzdělávacím programu.

Prohlédněte si fotogalerii oboru

Komentáře jsou vypnuty.