Vyhláška

 č. 71/2005  Sb., o základním uměleckém vzděláván ze dne 9. února 2005

ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb.,     s účinností dnem 1.9.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 Vyhláška ZUŠ nová      (PDF 573 kB)

Komentáře jsou vypnuty.