Pedagogický sbor

vyučujícívzdělánípředměty
Mgr. Baštář Josefkonzervatoř, AMUklavír, keyboard
Čurdová Terezakonzervatořklavír
Mgr., Bc. Hendrychová LucieZČU Pedagogická fakultavýtvarný obor
Mgr. Chodorová Michaelakonzervatoř,
ZČU Pedagogická fakulta
pěvecká hlasová výchova
Mgr., BcA. Kohoutová Lenka – ředitelka ZUŠZČU Pedagogická fakulta, DAMUliterárně-dramatický obor, výtvarný obor, umělecká přípravka
Mgr. Mikulková Marie – na MDkonzervatoř,
ZČU Pedagogická fakulta
pěvecká hlasová výchova
Navrátilová Janakonzervatořhousle, hudební nauka, hudební přípravka
Ondrušek OldřichVojenská hudební školaflétny, lidový soubor
Ondrušková Danakonzervatořakordeon, keyboard
Panuška Jaroslavstudující konzervatořliterárně-dramatický obor, pěvecká hlasová výchova
Pitule Václavstudující konzervatořbicí nástroje
Průchová Markétakonzervatořkytara
Kloučková Janakonzervatořklavír
Špačková Jaroslavakonzervatořakordeon, keyboard, hudební nauka
Šperer Jankonzervatořžesťové dechové nástroje, zobcová flétna, dechový orchestr
Vaník Stanislavkonzervatořkeyboard, hudební nauka
Vaníková Miloslavakonzervatořakordeon
Viktorová Kateřinakonzervatořdřevěné dechové nástroje
Žížková Kateřinakonzervatořpěvecká hlasová výchova

Komentáře jsou vypnuty.