Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ Nepomuk

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání.

  • Přípravný stupeň studia – od 6 let, délka studia je 1 rok.
  • I. stupeň základního studia – od 7 let, délka studia je 7 roků.
  • II. stupeň základního studia – od 14 let, délka studia jsou 4 roky.

Cílem základního studia VO je to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Výuka v přípravném stupni studia podporuje každé – i méně disponované dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Výuka v I. i II. stupni základního studia podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Děti opouštějí ikonografická schémata a nahrazují je volným ztvárněním podnětů. Roste důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí a na tvořivé výtvarné myšlení.

Studium probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

Vyučovací předměty jsou výtvarná tvorba a jeden z těchto volitelných předmětů:

  • kresba
  • malba
  • keramika

Náplní učiva je:

  • plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
  • prostorová tvorba (modelování, plastika, tvarování materiálů a konstruování z daných prvků)
  • objektová a akční tvorba (pozorování materiálů, výtvarné hry, výstavba prostředí, atd.)
  • keramika

V průběhu celé výuky se žáci seznamují se základními pojmy teorie a historie výtvarného umění.

Organizaci a obsah výuky najdete ve Školním vzdělávacím programu.

Prohledněte si fotogalerii oboru

Komentáře jsou vypnuty.