Hudební obor

Hudební obor ZUŠ Nepomuk

Přípravné studium

Studium je určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šestileté (1 ročník).

Cílem předmětu není učit hrát na hudební nástroj, ale hudbou a pohybem rozvíjet přirozenou hudebnost a tvořivost. Děti poznají a naučí se mnoho dětských písniček a říkadel, seznámí se s různými hudebními nástroji.

Výuka v nástrojové a pěvecké přípravce je postavena na přirozené dětské zvídavosti, pozorování, napodobování a bezprostřední tvořivosti. Žáci nehrají z not.

Studium I. a II stupně

probíhá formou individuální výuky 1 – 2x týdně. U některých nástrojů je možná i výuka ve skupině dvou žáků. Vyučovací lekce trvá 45 minut. Od 3. ročníku přibývá žákům praktické studium komorní nebo souborové hry. Pro žáky 1. – 6. ročníku I. stupně je povinný předmět hudební nauka (HN).

 • Studium v I. stupni je pro žáky od 7 let a trvá 7 roků.
 • Studium ve II. stupni je pro žáky od 14 let a trvá 4 roky.

V současné době vyučujeme sólový zpěv a hru na tyto hudební nástroje:

 • akordeon
 • bicí nástroje
 • elektronické klávesové nástroje
 • flétna
 • housle
 • klarinet
 • klavír
 • kytara
 • saxofon
 • trubka
 • zobcová flétna

Žákům s nadprůměrnými výsledky může být hodinová dotace výuky navýšena až dvojnásobně. Takové studium je potom připravuje k talentovým zkouškám na střední pedagogické školy, konzervatoř a vysoké školy pedagogického a uměleckého zaměření.

Organizaci a obsah výuky najdete ve Školním vzdělávacím programu.

Se zaměřením školy a metodami práce se mohou rodiče a děti seznámit již v kurzech hudebně rytmické průpravy.

Komentáře jsou vypnuty.