Přijímání žáků

 

se řídí vyhláškou MŠMT č. 71 ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém školství.

§ 2

Přijímání žáků ke vzdělávání

(1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání.

(2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Předpoklady ke vzdělávání

 • „školní zralost“ (fyzická a psychická připravenost dítěte na školní vzdělávání)
 • schopnost soustředit se, pochopit a dodržovat pravidla
 • rozvinutá motorika, zrak, sluch a řeč
 • základní pracovní a společenské návyky
 • dostatečná motivace

Kritéria přijímání do přípravného studia

sociální schopnosti a dovednosti

 • komunikativnost (kontaktní rozhovor)
 • reakce na pokyny (schopnost pochopit a plnit pokyny)
 • míra samostatnosti

talentové předpoklady:   hudební obor

 • opakování rytmických útvarů
 • vyjádření rytmu pohybem
 • zpěv písničky

talentové předpoklady:   výtvarný obor

 • kreslení, malování
 • manuální zručnost
 • znalost a vnímání barev

talentové předpoklady:   literárně-dramatický obor

 • recitace básničky
 • vyprávění, popis
 • pohybové vyjádření

Kritéria přijímání do základního studia

a) úspěšné absolvování přípravného studia

b) talentová zkouška:   hudební obor

 • opakování rytmických útvarů
 • rozlišení v kontrastu výšky, délky a síly tónu
 • zpěv písničky (intonace, rytmus, metrum)
 • rozeznání chybných tónů v písni

talentová zkouška:   výtvarný obor

 • kreslení, malování
 • manuální zručnost
 • znalost a vnímání barev
 • grafomotorika

talentová zkouška:   literárně-dramatický obor

 • přednes básně
 • vyprávění, popis
 • práce s předmětem
 • pohybové vyjadřování

Ke stažení:

ZUŠ Nepomuk přijímání žáků

Komentáře jsou vypnuty.